Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. γνωστοποίησε την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία εμπορίας και διανομής καλλυντικών και φαρμάκων, «Krinera Ltd» στην Κύπρο, για την εγκατάσταση του συστήματός της ERP ERMIS.

Tο εν λόφω ERP δημιουργήθηκε με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας μιας επιχείρησης. Το συγκεκριμένο σύστημα ενσωματώνει την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία παράλληλα με τις πιο καινοτόμες και λειτουργικές τεχνολογίες του Κλάδου της Πληροφορικής.