Η Micrel Medical Devices επέλεξε την Data Communication για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP, βασισμένο στη λύση Microsoft Dynamics NAV.

H Micrel Medical Devices αναζητούσε ένα σύγχρονο σύστημα ERP, ικανό να υποστηρίξει αποτελεσματικά τόσο το σύνολο των εργασιών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όσο και τα επιχειρηματικά της σχέδια, που περιλαμβάνουν ανάπτυξη νέων προϊόντων και διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού. Μετά από σχετική διαδικασία, επιλέχθηκε για την υλοποίηση του έργου η Data Communication, το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία.

Η εταιρεία παρέδωσε τη ζητούμενη λειτουργικότητα στο χρόνο που προέβλεπε η σχετική σύμβαση, ανταποκρινόμενη στα ποιοτικά κριτήρια που τέθηκαν. Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση του Microsoft Dynamics NAV – InnovEra ERP και των υποσυστημάτων διοίκησης παραγωγής, οικονομικής διαχείρισης, εμπορικής διαχείρισης, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, διαχείρισης service και δημιουργία συστήματος MIS, ενώ σε δεύτερο χρόνο πρόκειται να ενταχθούν στο συνολικό σύστημα οι θυγατρικές της Micrel Medical Devices σε τέσσερις χώρες, καθώς και το υποσύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας.