Παρά τη μεγάλη εξάπλωση του cloud, σπάνια μια επιχείρηση σήμερα δεν χρησιμοποιεί on-premises λογισμικό. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε την Oracle στην παρουσίαση δύο νέων υπηρεσιών, σχεδιασμένων για να βοηθούν τις εταιρείες να ολοκληρώνουν διαφορετικά κομμάτια αυτών των δύο περιβαλλόντων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις υπηρεσίες Oracle SOA Cloud Service και Oracle API Manager Cloud Service, που βοηθούν τους χρήστες να ολοκληρώσουν εφαρμογές cloud και on-premises. Χτισμένο πάνω στην Oracle SOA Suite, το Oracle SOA Cloud Service προσφέρει εύκολο provisioning, απλοποιημένη διαχείριση, αυτοματοποιημένα upgrades και τη δυνατότητα της εύκολης αποκλιμάκωσης.

Επιπλέον, υποστηρίζει την υβριδική ολοκλήρωση, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν την πλατφόρμα integration από το cloud στο οn-premises και αντίστροφα. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε οργανισμούς που θέλουν να μεταφέρουν το φόρτο integration των εφαρμογών τους στο cloud και να διεξαγάγουν εκεί την ανάπτυξη και το testing, και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην παραγωγή on-premises. Τέλος, το Oracle API Manager Cloud Service δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν νέα και κατά παραγγελία APIs για να τα δίνουν με ασφάλεια σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς πελάτες.