Με στόχο τη διαρκή υποστήριξη και αναβάθμιση των εμπορικών της σχέσεων, η εταιρεία Pallas AE (προϊόντα Λάβδας) εφάρμοσε τη λύση R@L e-Invoicing EDI της Retail@Link, η οποία αυτοματοποιεί τη συλλογή, μεταφορά και καταχώριση των παραστατικών πώλησης της εταιρείας από ERP-σε-ERP, χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες και με ένα πλήθος αυτοματοποιημένων ελέγχων που υπόσχονται την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών.

Επιπλέον, μέσα από μια διασύνδεση με τη Retail@Link, η Pallas εξασφάλισε πρόσβαση σε ένα ευρύτατο δίκτυο ηλεκτρονικά συνδεδεμένων επιχειρήσεων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ στο EDI, μεγιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το λειτουργικό της όφελος και δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας.