Η PLAY κέρδισε το 60% των φασμάτων (τρία από τα πέντε μπλοκ που διατέθηκαν) στο διαγωνισμό για φάσματα στη ζώνη των 1800 MHz στην Πολωνία, που διεξήγαγαν οι ρυθμιστικές αρχές της Πολωνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Οι προσφορές της PLAY ξεχώρισαν, λαμβάνοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες αξιολόγησης, με τίμημα 120 εκατ. ευρώ για τα τρία μπλοκ. Σήμερα κατατέθηκαν οι αιτήσεις για την άμεση απόκτηση των δικαιωμάτων. H T-Mobile Πολωνίας ήρθε 2η παίρνοντας τα υπόλοιπα 2 μπλοκ φασμάτων, ενώ οι άλλοι δύο εθνικοί ανταγωνιστές – Orange και Polkomtel –  δεν κέρδισαν στο διαγωνισμό κι έμειναν χωρίς νέα φάσματα.

Με την απόκτηση των νέων φασμάτων η PLAY θα συνεχίσει την ταχύτατη ανάπτυξή της στην αγορά με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (LTE). Η PLAY αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση του Ομίλου Π. Γερμανού στο εξωτερικό, ενώ τα κέρδη της επανεπενδύονται στην Ελλάδα δίνοντας ώθηση στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα.