Η Printec A.E. υλοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο Unified Communications με λύσεις της Cisco στη Kostal Solar Electric Hellas, θυγατρική του γερμανικού ομίλου Kostal, εταιρείας παραγωγής ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών προϊόντων για φωτοβολταϊκές εφαρμογές.

Συγκεκριμένα, η Kostal Solar, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη σύνδεσης VPN με την έδρα της εταιρείας στη Γερμανία, και δημιουργία τοπικής IP τηλεφωνικής υποδομής, επέλεξε την τηλεφωνική υποδομή τελευταίας τεχνολογίας Cisco προκειμένου να εξασφαλίσει απρόσκοπτη επικοινωνία με την έδρα της. Η υλοποίηση της λύσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το υποκατάστημα της Printec στη Β. Ελλάδα.

Με την επιτυχημένη επιλογή και υλοποίηση των λύσεων αυτών η Kostal Solar επιτυγχάνει μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας και ενοποιημένη επικοινωνία ανάμεσα στην έδρα του Ομίλου στη Γερμανία και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Η εγκατάσταση της λύσης δημιουργεί «συγκλίνοντα» δίκτυα τα οποία θα επιτρέψουν στην Kostal να ενοποιήσει όλες τις μορφές επικοινωνίας της -δεδομένα, φωνητικές λειτουργίες και βίντεο- σε ένα ενιαίο δίκτυο IP.