Στη συνέχεια επέκτασής της εκτός ελληνικών συνόρων προχωρά η ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών bandwidth bonding & optimization, Protonyx Data Services, με την τεχνολογία comBOX VLL (Virtual Leased Line) comBOX Virtual Leased Line.

Στο πλαίσιο αυτό, η Protonyx Data Services ξεκινά συνεργασία με μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο της παγκόσμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης των σύγχρονων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, την SAE Institution στην Τουρκία (Άγκυρα). Η Protonyx Data Services, έχοντας αναπτύξει και διαθέσει αποκλειστικά στην αγορά τις υπηρεσίες εικονικού μισθωμένου κυκλώματος για επιχειρήσεις που ενσωματώνονται στα πακέτα υπηρεσιών comBOX, παρέχει στους πελάτες της επιλογές καινοτόμου τεχνολογίας bandwidth bonding & optimization. Στόχος είναι η επίτευξη υψηλών ταχυτήτων τόσο σε download όσο και σε upload και η μεγιστοποίηση του uptime για γρήγορο και αξιόπιστο επαγγελματικό Internet με το μικρότερο κόστος.