Η Regency Entertainment επέλεξε την Data Communication για την υλοποίηση λύσης Microsoft Dynamics NAV - InnovEra, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες ενοποιημένων αποτελεσμάτων και Management Reporting τόσο για την ίδια όσο και για τα υποκαταστήματά της, Hyatt Regency Θεσσαλονίκης και Regency Casino Thessaloniki.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ERP και, ειδικότερα, των υποσυστημάτων οικονομικής διαχείρισης, εμπορικής διαχείρισης, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, workflow, καθώς και στη δημιουργία διεπαφών και επικοινωνίας με ετερογενή συστήματα της Regency Entertainment (Opera, OTR, Τράπεζες, Hyperion και Μισθοδοσία).

Συνολικά, το σύστημα θα αποτελέσει τη συνολική λύση επιχειρηματικής πληροφόρησης του ομίλου και θα λειτουργεί ως κύριο εργαλείο υποστήριξης του management reporting του. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, η εξαγωγή πλήθους οικονομικών καταστάσεων επιτυγχάνεται μέσω του functionality που παρέχει το Microsoft Dynamics NAV – InnovEra, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ομιλικό επίπεδο, καλύπτοντας τις ανάγκες εναρμόνισής τους με τα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.