Η SiEBEN, εστιάζοντας στις νέες τάσεις του digital marketing και λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των millennials, απαντά με την επέκταση της στρατηγικής της μέσω της ενσωμάτωσης Artificial Intelligent bots στο Marera, την Digital Marketing platform για Loyalty και Customer Profiling.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των A.I. bots με το Marera, δίνεται πλέον η δυνατότητα στους πελάτες της SiEBEN να συλλέγουν επιπλέον πληροφορίες για τους πελάτες τους και να επιτυγχάνουν όχι μόνο έξυπνη αλλά και προσωποποιημένη επικοινωνία, προτείνοντας προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις προτιμήσεις, τις αγορές ή τους πόντους τους.