Η SiEBEN υλοποίησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το νέο έργο myPocketBiz για την εταιρεία SForce, που δραστηριοποιείται στον τομέα του retail marketing και η οποία επέλεξε να επενδύσει στη συνδρομητική υπηρεσία myPocketBiz Sales προκειμένου να αυτοματοποιήσει τις υπηρεσίες merchandising που παρέχει στους πελάτες της.

Η εταιρεία έχει επενδύσει στα μέσα που παρέχει η τεχνολογία για την υποστήριξη και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της, χρησιμοποιώντας PDAs για τη συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας και της άμεσης διάθεσής της στον πελάτη. Συγκεκριμένα, η SForce επέλεξε να χρησιμοποιήσει 20 άδειες του Merchandising module με συσκευές VF1520. Οι αναφορές που προκύπτουν είναι διαθέσιμες στον πελάτη σε πραγματικό χρόνο, ενώ ο administrator έχει τη δυνατότητα να παίρνει αναφορές για το προσωπικό της εταιρείας και τα δρομολόγιά τους, έχοντας έτσι μία πλήρη εικόνα της εργασίας που πραγματοποιείται. Τέλος έχουν σχεδιαστεί ειδικά ερωτηματολόγια τα οποία βοηθούν στη αξιολόγηση των σημείων πώλησης. Η υπηρεσία υλοποιήθηκε ως hosted service σε συνεργασία με τη Vodafone.