Η EuroCharity προχωρά στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του επιχειρησιακού περιβάλλοντός της μέσω της εφαρμογής Soft1 ERP, ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει εργαλεία Εμπορικής Διαχείρισης, Παροχής Υπηρεσιών Μισθοδοσίας, CRM, Εργαλεία Business Intelligence και Reporting.

Με τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος, η EuroCharity επωφελείται από τις πολλαπλές δυνατότητες του Soft1 ERP για την οργάνωση και την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών της διαδικασιών, την άμεση και ενιαία εσωτερική πληροφόρηση των στελεχών της και  την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών εξυπηρέτησης και διαχείρισης των μελών της και των συνεργατών της. Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Soft1 ERP ανέλαβε η SiEBEN, εταιρεία-μέλος της EuroCharity.