Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για ατομικά, υψηλής ποιότητας προϊόντα σε προσιτές τιμές θέτουν νέες προκλήσεις για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω της ψηφιοποίησης.

«Χάρη στο χαρτοφυλάκιο Digital Enterprise της Siemens, έχουν δημιουργηθεί οι τεχνικές συνθήκες για την υλοποίηση του Industry 4.0. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του Industry 4.0, αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα εκτεταμένο μοντέλο εταιρικής συνεργασίας που να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό: Οι μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις προμηθεύουν πλατφόρμες και εργαλεία, οι μεσαίες επιχειρήσεις αναπτύσσουν τις δικές τους λύσεις και επιχειρηματικά μοντέλα σε αυτή τη βάση, και οι τελικοί πελάτες ενσωματώνουν τις λύσεις αυτές στην ψηφιακή τους αλυσίδα αξίας» εξήγησε ο Klaus Helmrich, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Siemens AG, κατά τη διάρκεια της έκθεσης SPS IPC Drives.