Ένα νέο έργο Πληροφορικής για τον Όμιλο Goody’s | everest υλοποίησε η SingularLogic.

Το έργο περιλάμβανε την εγκατάσταση και λειτουργία της εφαρμογής Galaxy Enterprise Suite ERP στα κεντρικά γραφεία της Goody’s | Everest, καθώς και 125 PoS συστήματα και 40 PDAs (Personal Digital Assistant) συσκευές με την εφαρμογή Galaxy One Touch Retail για όλα τα καταστήματα Goody’s / Flocafe / Seasitio και Alacarte, που δραστηριοποιούνται εντός των πλοίων της Attica Group και της Seajet. Με την επιλογή της λύσης αυτής, η διοίκηση του Ομίλου Goody’s | everest, πέτυχε μέσω μιας ενιαίας εφαρμογής να διαχειρίζεται κεντρικά 75 σημεία πώλησης, που δραστηριοποιούνται μέσα σε 17 πλοία,  με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και συγκεντρωτικά αποτελέσματα.