Η Skroutz Α.Ε. προχωράει σε μια σημαντική επένδυση στο www.jamjar.gr, το πρώτο ελληνικό online department store χειροποίητων δημιουργιών.

Η νέα στρατηγική συνεργασία αφορά στη μετοχική συμμετοχή της Skroutz Α.Ε. στην jamjar A.E., καθώς επίσης και στην παροχή τεχνογνωσίας και πόρων για την αναβάθμιση της πλατφόρμας του jamjar. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ομάδα του Skroutz θα παρέχει στην jamjar Α.Ε. πολύτιμη τεχνογνωσία, που έχει αποκτήσει από τη 10ετή δραστηριοποίησή της στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τη διαχείριση της μηχανής αναζήτησης και σύγκρισης τιμών www.skroutz.gr. Προτεραιότητα είναι η πλήρης αναβάθμιση και ο ανασχεδιασμός της πλατφόρμας του jamjar με την ενσωμάτωση όλων των σύγχρονων digital εργαλείων.