Η Space Hellas απέκτησε την πιστοποίηση Microsoft Gold Certified Partner με εξειδίκευση στους τομείς Networking Infrastructure Solutions και Information Worker Solutions.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση κατατάσσει τη Space Hellas στους κορυφαίους συνεργάτες της Microsoft και παράλληλα, εξασφαλίζει ένα πλαίσιο εμπορικής και τεχνικής συνεργασίας που της επιτρέπει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

“Οι προηγμένες τεχνολογικά λύσεις της Microsoft σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας εξασφαλίζει εγγυημένη ποιότητα και υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας”, υποστήριξε ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, γενικός εμπορικός διευθυντής της Space Hellas.