Η Symantec ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός οργανισμού, ο οποίος θα είναι εξ’ ολοκλήρου αφοσιωμένος στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMBs) και τους συνεργάτες που τις εξυπηρετούν, εστιάζοντας στη διευκόλυνσή τους στο να προστατεύσουν τα δεδομένα τους και να προχωρήσουν στο μέλλον.

Η Symantec ξεκίνησε μία σειρά πρωτοβουλιών ειδικά για τις SMBs, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τη σύσταση μίας ειδικής SMB ομάδας, της οποίας αποστολή είναι να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οι SMBs διασφαλίζουν τα δεδομένα τους, παρέχοντας τους προστασία σε όλα τα επίπεδα – από την περιήγηση στο διαδίκτυο και τις online συναλλαγές, μέχρι το email, τις διαδικασίες backup και ανάκτηση – με εύχρηστο τρόπο αγοράς, ανάπτυξης, διαχείρισης και υποστήριξης. Ο νέος οργανισμός, με πρόεδρο του τμήματος τον Rowan Trollope, έχει στελεχωθεί από ειδικούς στον τομέα του SMB, που όχι μόνο κατανοούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και των συνεργατών που τους εξυπηρετούν, αλλά είναι αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση, στην ενεργοποίηση, στη βοήθεια και στην προστασία του συγκεκριμένου κλάδου παγκοσμίως.