Η Synergy ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναβάθμιση της κεντρικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων της μέσω της συνεργασίας της με την Infinitum.

Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν server consolidation – virtualization & local replication και δημιουργήθηκε high availability virtual cluster, διασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα και αδιάλειπτη λειτουργία  των κεντρικών συστημάτων, όπως και ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες που παρέχονται πλέον, τόσο στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας, αλλά και στους πελάτες που την εμπιστεύονται, να είναι οι βέλτιστες δυνατές τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και ταχύτητας. Πέραν των παραπάνω, επιπρόσθετα έχει υπολογιστεί ότι μακροπρόθεσμα θα υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη του 30% απ’ ότι στο παρελθόν και παράλληλα σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας.