Την 11η Απριλίου έθεσε η Yahoo ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αρχικών οικονομικών προσφορών τόσο για τον web επιχειρηματικό τομέα της όσο και για τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στην Ασία.

Κάτι που σημαίνει πως η εταιρεία σχεδιάζει να ολοκληρώσει τις όποιες συμφωνίες πώλησης μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται πως η Yahoo ξεκίνησε τη σχετική διαδικασία πώλησης τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ στους πιθανούς ενδιαφερόμενους αναμένεται να συγκαταλέγονται -μεταξύ άλλων- οι Verizon Communications και Time Inc.