Στο δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) εντάχθηκε η YALCO - Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε., ηγέτιδα στη διανομή ειδών οικιακής χρήσης και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην Ελλάδα, στα πλαίσια της συνεργασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση ελέγχων και διόρθωσης ανθρώπινων λαθών μέσα από την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων / παραστατικών με τους πελάτες της, καθώς και την αυτοματοποίηση του ελέγχου ορθότητας των δεδομένων και μείωσης διαχειριστικού κόστους.

Η YALCO ανταλλάσει καθημερινά ένα ευρύτατο όγκο παραστατικών με ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων οικιακών ειδών και επαγγελματικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα και τις αλυσίδες σουπερμάρκετ, μέσα από μια συνεχώς επαναλαμβανόμενη διαδικασία με κόστος για την εταιρεία σε χρόνο και χρήμα, καθώς απαιτεί όχι μόνο τον χειροκίνητο έλεγχο των δεδομένων των παραστατικών, αλλά και τη χειροκίνητη εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα.

Η υλοποίηση της λύσης  R@L e-Invoicing EDI της Retail@Link η οποία, λειτουργώντας ως Β2Β hub, προσφέρει τη δυνατότητα της online & άμεσης αυτοματοποίησης ολόκληρης της διαδικασίας από ERP-σε-ERP, με άμεση εφαρμογή σε κάθε αρχείο και μήνυμα το οποίο έχει σταθερή «δομημένη» μορφή όπως purchase orders, αρχεία αποθεμάτων, inventory reports, τιμοκαταλόγους,  κ.α. ανεξάρτητα από την εκάστοτε υφιστάμενη πληροφοριακή  υποδομή και χωρίς καμία χειροκίνητη παρεμβολή.