Ο Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Πολιτισμού, μιλά για τα έργα ψηφιοποίησης του Υπουργείου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναγνωρίσει την τεράστια σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας για την προστασία και την ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού και έχει αναπτύξει σημαντική δράση τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η σημασία της ψηφιοποίησης για το ΥΠΠΟ
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το Υπουργείο Πολιτισμού αποτελεί φορέα χρηματοδότησης για περισσότερα από 200 έργα ψηφιοποίησης και ανάδειξης πολιτιστικού αποθέματος που κατέχουν και διαχειρίζονται οι πολιτιστικοί φορείς της χώρας αλλά και δημιουργίας πιο καινοτόμων εφαρμογών, όπως εκπαιδευτικών εφαρμογών με βάση το πολιτιστικό απόθεμα ή πολύγλωσσων ηλεκτρονικών εκδόσεων με πολιτιστικό περιεχόμενο, έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Αρκετά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η συνολική προσπάθεια αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008. Συγχρόνως, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος μεγάλα έργα ψηφιοποίησης, όπως η Ψηφιοποίηση Συλλογών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, η Πολιτισμική Εγνατία , προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ, Παιδεία-Πολιτισμός: Δημιουργία Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος για την Ανάδειξη και Προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και την Ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, προϋπολογισμού 4,25 εκατομμυρίων ευρώ.

Το σημαντικό αυτό τμήμα του ψηφιακού αποθέματος απαιτεί επέκταση, διατήρηση, εύκολη/ενοποιημένη πρόσβαση και προβολή. Το Υπουργείο Πολιτισμού σχεδιάζει, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης του ΕΣΠΑ, την υλοποίηση ενός Εθνικού Ιστού Πολιτισμικής Γνώσης , που θα υποστηρίζει την πρόσβαση στο δίκτυο των μικρών και μεγάλων ψηφιακών πολιτιστικών ιστοχώρων (Web Sites), οι οποίοι δημιουργούνται συνεχώς στον ελληνικό χώρο, δηλαδή σε όλο το Εθνικό Πολιτιστικό Απόθεμα, και θα παρέχει πληροφόρηση, εκπαίδευση, μετάδοση της γνώσης, αλλά και πληθώρα ψηφιακών υπηρεσιών τόσο στους πολίτες της χώρας όσο και στη διεθνή κοινότητα.

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
Το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει επίσης ενεργά στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και την προβολή πολιτιστικού αποθέματος και τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε αυτό. Συμμετέχει στα προγράμματα MINERVA και MICHAEL Plus (προβολή συλλογών πολιτισμικού αποθέματος) καθώς και, στη συνέχειά τους, στο πρόγραμμα ATHENA που θα ξεκινήσει το 2008. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 Digital Libraries, στοχεύει σε δράσεις προς την κατεύθυνση της προβολής ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Europeana.eu) .

Η Ελληνική διαδικτυακή πύλη MICHAEL είναι σε λειτουργία από τις 29 Μαΐου 2008 και παρουσιάζει τις πρώτες ψηφιακές συλλογές πολιτιστικών φορέων της Ελλάδας καθώς και τους ιστοχώρους ή τις ηλεκτρονικές εκδόσεις (CD/DVD) από όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό. Η πύλη αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MICHAEL Plus και αποτελεί ένα διαδικτυακό ευρετήριο των ψηφιακών συλλογών του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος, που στη συνέχεια παρουσιάζονται και στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη MICHAEL, μαζί με συλλογές από 18 άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Στόχος του ΥΠΠΟ είναι να αποτελέσει την αρχή για την  ενσωμάτωση νέων ψηφιακών συλλογών του πολιτιστικού αποθέματος. Η πύλη είναι επισκέψιμη στη διεύθυνση www.michael-culture.gr και δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους πολιτιστικούς φορείς να προβάλλουν τις συλλογές τους, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση για όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό.

Στη δημιουργία της διαδικτυακής αυτής πύλης σημαντικό ρόλο, κυρίως στο τεχνικό μέρος της ανάπτυξής της, έπαιξε το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Βίντεο και Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο συμμετέχει, μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, στα ανωτέρω Ευρωπαϊκά Έργα.
Η υλοποίηση όλων αυτών των έργων είναι μία πρόκληση που συναντούν όλοι οι πρωτοπόροι σε κάθε τομέα και, για την αντιμετώπισή της, χρειάστηκαν πόροι υλικοί και, κυρίως, ανθρώπινοι. Παρά τα όσα συχνά ακούγονται, η βασική έλλειψη δεν ήταν αυτή των οικονομικών πόρων. Για ένα τέτοιο έργο χρειάζονται άτομα με επιστημονική κατάρτιση, θέληση για δουλειά και, πάνω απ’ όλα, Ήθος. Από τη στιγμή που βρέθηκαν (έστω και λίγα) άτομα με τα προσόντα αυτά, η πρόκληση είχε αντιμετωπιστεί.