Τι είναι το τμήμα Operational Technology και κατά πόσο συγκλίνει ή απέχει από το τμήμα ΙΤ; Πρόσφατη μελέτη της Gartner δίνει απαντήσεις και δείχνει τους τρόπους που η συνεργασία ανάμεσα στα δύο τμήματα θα αποδώσει καρπούς για μια επιχείρηση.

Παρά την έλλειψη ενός ομόφωνου ορισμού για το ΟΤ (Operational Technology), η Gartner έχει δώσει τη δική της επεξήγηση. Ορίζει το ΟΤ ως «συστήματα που αντιμετωπίζουν τη ρεαλιστική λειτουργία των πόρων και χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα και να αντιμετωπίσουν τα τεχνικά εμπόδια του συστήματος. Λειτουργούν όποτε το απαιτήσει η περίσταση και συχνά αποτελούν εφαρμογές software πραγματικού χρόνου ή συσκευές με ενσωματωμένο software. Ελέγχει τις τεχνολογικές διαδικασίες μέσω συσκευών ή αισθητήρων και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για κάποια συγκεκριμένα έργα. Συχνά, οι λύσεις που προσφέρει ξεπερνούν τις λύσεις που είναι διαθέσιμες από το τμήμα ΙΤ».

Σε πολλούς κλάδους, μάλιστα, υπάρχουν κάποιες ευρέως διαδεδομένες χρήσεις του ΟΤ:
• Στην αεροπορία – χρήση οργάνων, συστήματα εύρεσης πορείας και θέσης σκάφους
• Στην άμυνα – αυτοματοποιημένα συστήματα πολέμου
• Στην υγεία – αυτοματοποιημένα συστήματα ιατρικών προσομοιώσεων, «έξυπνες» βιοϊατρικές συσκευές
• Στα Μέσα Ενημέρωσης – αυτοματοποιημένη παραγωγή και συστήματα αναμετάδοσης
• Στη συγκοινωνία – εξοπλισμός παρακολούθησης και συστήματα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών συχνοτήτων
• Στην εξόρυξη μεταλλευμάτων – γεωλογική προσομοίωση και αυτοματοποιημένος εξοπλισμός
• Στις κατασκευές – ρομποτικά και άλλα συστήματα ελέγχου παραγωγής
• Στα αγαθά – έλεγχος επιτήρησης, συστήματα απόκτησης πληροφοριών και «έξυπνοι» μετρητές
• Στις τηλεπικοινωνίες – αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου και διασταύρωσης.

Τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των τεχνολογικών τύπων περιλαμβάνουν τον συνδυασμό hardware και software, και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο προϊόν.

Επικοινωνία για καλύτερες λύσεις
Η έλλειψη ενοποίησης του ΙΤ και του ΟΤ μπορεί να επιφέρει αναποτελεσματική χρήση πόρων. Για παράδειγμα, στα ηλεκτρικά αγαθά και τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών υπάρχουν συστήματα ελέγχου και επίβλεψης για να διευθύνουν τα δίκτυα. Αυτά βρίσκονται υπό τον έλεγχο των λειτουργιών, ενώ υπάρχουν συστήματα διεύθυνσης πόρων και ανθρώπων που ελέγχονται από το ΙΤ και τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο μέσω διαφορετικών καναλιών. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που εμφανιστεί ένα πρόβλημα στο δίκτυο, η πληροφορία δεν είναι ενιαία ώστε να διευκολύνει στην καλύτερη λύση. Ισως υπάρξουν καθυστερήσεις μέχρι να αναγνωριστούν οι συνιστώσες.

Οι πωλητές τεχνολογίας κατηγοριοποιούνται με ανάλογο τρόπο, καθώς οι εσωτερικές ομάδες διαχωρίζονται ανάμεσα σε αυτούς του ΙΤ και του ΟΤ. Επικοινωνούν με έναν τρόπο που απευθύνεται κυρίως στο κοινό που στοχεύουν και καθώς το ακροατήριο του ΟΤ είναι πολύ διαφορετικό από το ακροατήριο του ΙΤ, έχουν εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά. Υπάρχουν πολλοί λίγοι πωλητές που προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτόν τον κανόνα, με το να παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες εξέλιξης για τους ίδιους, καθώς και κάποιες νέες ευκαιρίες εντός της εταιρείας, χάρη στο γεγονός ότι μπορούν να επικοινωνήσουν και με τα δύο ακροατήρια.


Ποιος είναι το αφεντικό;
Σε επιχειρήσεις με ελλιπή συγχώνευση ανάμεσα στο ΙΤ και το ΟΤ, η τεχνολογική επίδοση λειτουργιών και η βελτίωση απόδοσης παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα ελλιπή budget, ανεξάρτητο σχεδιασμό, διαφορετικές αρχιτεκτονικές, διπλούς πόρους, καθώς και ζητήματα ποιότητας πληροφοριών και ασφάλειας. Επιπλέον, οι διαφωνίες εντός της εταιρείας όσον αφορά την υποστήριξη του μεν ΟΤ αντί για του δε ΙΤ και το αντίστροφο, συχνά αποτελούν εμπόδιο, ιδίως όταν οι υπάρχουσες τεχνικές ομάδες αντιπροσωπεύουν την παραδοσιακή «βάση ισχύος».

Οπως υποστηρίζει και η Gartner, οι οργανισμοί που πετυχαίνουν την αρμονική συνένωση του ΙΤ με το ΟΤ το καταφέρνουν με το να συνδυάζουν τον σχεδιασμό με τη διοίκηση, προκειμένου όλες οι πρωτοβουλίες να αναγνωρίζονται σε επιχειρηματικό επίπεδο, και να υπάρχει μια μοναδική άποψη για τη διαχείριση επιχειρηματικών πληροφοριών.

Η αξία της ενοποίησης
Από τον συνεχή διαχωρισμό των αποφάσεων ανάμεσα στο ΙΤ και το ΟΤ προκύπτουν πιο ακριβείς τεχνολογικές αποδόσεις στην εκάστοτε επιχείρηση. Η ανεξάρτητη επιλογή και ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων, πιθανότατα θα επέφεραν ασυνεπείς και άχρηστες βάσεις πληροφοριών. Τα επιπλέον κόστη μπορούν να περιλαμβάνουν διπλούς πόρους, διπλή αδειοδότηση, ασυντόνιστες αναβαθμίσεις, ασυνεπείς πολιτικές ασφαλείας ή και διπλά δίκτυα επικοινωνίας.

Για παράδειγμα, στη βιομηχανία αγαθών, η μετάβαση σε εξελιγμένα συστήματα καταναλωτικής μέτρησης απαιτεί μια συνένωση ανάμεσα στους μετρητές (ΟΤ) και τις πελατειακές πληροφορίες και σύστημα τιμολόγησης (ΙΤ). Για να λειτουργήσουν αποδοτικά, το ΙΤ και το ΟΤ πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, και εκεί είναι που μια πλειάδα standards δημιουργεί επιπλέον δουλειά: οι νέες ευκαιρίες για την υιοθέτηση ενοποιημένων διαδικασιών ως προς τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών θα αναγκάσει την συνένωση διαδικασιών και πληροφορίας.

Τα τρία βήματα της διοίκησης
Παρόλο που οι λεπτομέρειες θα διαφέρουν ανάλογα με την κουλτούρα της εκάστοτε επιχείρησης, οι CIOs πρέπει να κάνουν τρία πράγματα για να ενώσουν τη διαχείριση του ΙΤ με του ΟΤ:

1. Διαχειριστείτε τους μετόχους σας. Η ανώτατη διοίκηση καταλαβαίνει τις συνέπειες των συστημάτων ΙΤ και ΟΤ; Υπάρχει μια ξεκάθαρη κατανόηση για το πώς οι πληροφορίες από τα συστήματα ΙΤ και ΟΤ συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών των επιχειρήσεων; Πιθανότατα πολλές σημαντικές πολιτικές θα λάβουν μέρος όταν τα υπάρχοντα τεχνολογικά σιλό έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες προκλήσεις. Κάποιες επιχειρηματικές ομάδες θα εκλάβουν τις πιθανές αλλαγές στη διοίκηση του ΙΤ και του ΟΤ ως απειλή, και σε άλλους θα προκαλέσει ανησυχία.

2. Αναγνωρίστε τα βήματα που απαιτούνται για να ενοποιήσετε τη διαχείριση της τεχνολογίας. Η λειτουργική επίδοση της τεχνολογίας και η βελτίωση της απόδοσης θα παραμείνουν σε δεύτερη μοίρα, εκτός κι αν το τμήμα business και οι ηγέτες του IT μπορούν από κοινού να λύσουν τις διαφορές ανάμεσα στο ΙΤ και το ΟΤ. Οι εκβάσεις πιθανότατα θα περιλαμβάνουν κοινές συμφωνίες όσον αφορά το πώς οι σημαντικές επιχειρηματικές διαδικασίες θα βελτιωθούν μέσα από την συνένωση πληροφοριών. Αυτό είναι ένα έργο που θα αποδώσει καρπούς μακροπρόθεσμα. Από το τμήμα μηχανικών, λόγου χάρη, που ενώνεται με τις ομάδες του ΙΤ για να ξεκινήσουν μια «διαδικασία διαπραγματεύσεων», μέχρι την «πειραματική» ενοποίηση των τμημάτων για ένα project δικής τους πρωτοβουλίας.

3. Κατευθύνετε ένα μοντέλο διοίκησης. Η έλλειψη ενός αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης για να καθοδηγήσει την ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και του ΙΤ θα αποτελέσει εμπόδιο για τη βελτίωση της συνολικής εταιρικής απόδοσης. Ξεκινήστε με το να προσδιορίσετε ένα ή δύο στρατηγικά προγράμματα και παρακινήστε τη μεταξύ τους συζήτηση στα διοικητικά meetings. Επικοινωνήστε με αυτούς που δεν είχαν ξανασυμμετάσχει σε meeting για να ανακαλύψετε τα προβληματικά σημεία και να καθορίσετε τον καταλληλότερο τρόπο δράσης. Παραδοσιακά, το ΙΤ είναι ψηλότερα στη διοίκηση, ενώ τα συστήματα ΟΤ στερούνται της ξεχωριστής εξουσίας εντός του οργανισμού για να εξασφαλίσουν ένα αρχιτεκτονικό πλάνο ή για να μπορούν να αναλάβουν την εξουσιοδότηση νέων ρυθμίσεων.