Η iteam, επίσημος αντιπρόσωπος της Quest Software, διαθέτει στην αγορά το LiteSpeed Engine for Oracle, μία εξελιγμένη λύση για backup και recovery βάσεων δεδομένων Oracle.

Μειώνοντας τις ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο έως και 90% και τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης έως και 50%, η λύση της Quest Software υποστηρίζει 4 επίπεδα κρυπτογράφησης ενώ συνεργάζεται πλήρως με τα αντίστοιχα native εργαλεία της Oracle.