Την αφαίρεση των μετοχών της Globo από το «ταμπλό» της εναλλακτικής αγοράς AIM του Λονδίνου, από το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου 2015, επιβεβαίωσαν οι διαχειριστές της εταιρείας.

Τα στελέχη της FTI Consulting, στων οποίων τα χέρια έχει περάσει η διοίκηση της Globo,  εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει αποζημίωση για τους μέτοχους, κι ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η ακύρωση των χρεογράφων. Ο τερματισμός διαπραγμάτευσης των μετοχών της Globo στην αγορά AIM είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς του οργανισμού, και συγκεκριμένα με το AIM Rule 1. Επίσης, όπως ορίζει το Insolvency Act, οι διαχειριστές της Globo θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους στους πιστωτές και μετόχους της εταιρείας μέσα σε 8 εβδομάδες από τον διορισμό τους (ανέλαβαν τα ηνία της εταιρείας την Τρίτη 3 Νοεμβρίου). Η αναφορά τους θα αναρτηθεί στο www.thecreditorgateway.co.uk (password: Globo), μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι διαχειριστές της FTI Consulting ασκούν τα καθήκοντά τους αποκλειστικά για την Globo Plc, καθώς οι θυγατρικές της εταιρείας παραμένουν υπό τον έλεγχο των υφιστάμενων διοικητών τους.