Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Byte Computer την προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Εξυπηρετητών (servers) Δικτύων Επικοινωνιών, έναντι του ποσού των 55.848 ευρώ.

Η προμήθεια περιλαμβάνει έναν «Virtualization server A» και δύο «Virtualization server Β», με τελική διαμόρφωση των υπό προμήθεια ποσοτήτων των εν λόγω ειδών σε πέντε και οκτώ αντίστοιχα.