Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της SAP, την οποία διεξήγαγε σε συνεργασία με την εταιρεία Ovum, οι πάροχοι ασφαλιστικών υπηρεσιών, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να συμβάλουν στη διαχείριση του ρίσκου των πελατών τους προληπτικά μέσα από λύσεις «Insurance-as-a-Service» με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Όπως καταγράφει η έρευνα με τίτλο «Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της ασφαλιστικής αγοράς παγκοσμίως», βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο η οποία καθοδηγείται από τις νέες τεχνολογίες, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές αναμένονται στα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν τους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών στη διάθεση λύσεων βασισμένων και σε άλλα δεδομένα πέραν της τιμής. Οι πάροχοι ασφαλιστικών υπηρεσιών θα πρέπει να αποκτήσουν ενεργή συμμετοχή στις ζωές των πελατών τους, παίζοντας τον ρόλο ενός risk manager και παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένες σε εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, η αλλαγή αυτή θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια λόγω τριών σημαντικών παραγόντων: του ψηφιακού μετασχηματισμού, του cloud και του Internet of Things (IoT).