Η στρατηγική του Ομίλου Αγγελικούση βασίζεται σε δύο άξονες: το πλοίο, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, και το εξειδικευμένο προσωπικό γραφείου.

“Με το e-SMS και το e-Forms έχουμε καταφέρει να μεταφέρουμε αρχεία δυναμικά από και προς το πλοίο, ενώ η διαχείριση και αναζήτηση των παραπάνω αρχείων γίνεται άμεσα και αποτελεσματικά» δηλώνει στο NetFAX o Iωάννης Φιλιππόπουλος, CIO της Angelicoussis Group. «Μειώνουμε τον όγκο του χαρτιού και έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή από το μηδέν, φιλική προς τον χρήστη με τα απαραίτητα validations, ώστε να προστατεύσουμε τον χρήστη που κάνει την εισαγωγή δεδομένων και να εξασφαλίσουμε το αποτέλεσμα αυτής».

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής κινείται και η εγκατάσταση μηχανημάτων σε διάφορα σημεία των πλοίων της εταιρείας, τα οποία και τροφοδοτούν τις βάσεις της εταιρείας με δεδομένα σε συνεχομένη ροή «που αναλύουμε και χρησιμοποιούμε ώστε να δώσουμε δεδομένα στο γραφείο». Σημαντικό ρόλο για την εξειδίκευση του προσωπικού, ήτοι το δεύτερο πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας, παίζουν τα δεδομένα.

«Η διαχείριση της πληροφορίας για τη λήψη αποφάσεων και μελλοντική πρόβλεψη είναι ένα από ένας από τους βασικούς μας στόχους. Αλλάζοντας τα συστήματα μας σε web/cloud για πρόσβαση από παντού και εύκολη συντήρηση και ακολουθώντας τη στρατηγική της πλατφόρμας αντί του παραδοσιακού ERP έχουμε καταφέρει με το SharePoint και το Vessels Maps να παρέχουμε κεντρικοποιημένο σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης της πληροφορίας καθώς επίσης εύκολη και γρήγορη πρόσβαση» επισημαίνει ο Γ.Φιλιππόπουλος.

Έτσι, η εταιρεία γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται, τα πλοία, καθώς και την κατάσταση τους. Σύντομα η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας θα παραδώσει προς χρήση το mobile application του Ομίλου για Android και IOS. Παράλληλα, έχει προγραμματίσει τη δημιουργία μιας online πλατφόρμας για καταχώρηση και παρακολούθηση της εκπαίδευσης του προσωπικού του γραφείου που θα οδηγήσει σε βελτίωση της κατανόησης των αναγκών εκπαίδευσης.

Επιπλέον, στα σχέδια της Διεύθυνσης Πληροφορικής περιλαμβάνεται και η μεταφορά του απαρχαιωμένου ERP σε web based μοντέλα.Τέλος, λαμβάνει χώρα αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των πλοίων με την εγκατάσταση thin clients και την πιλοτική εγκατάσταση Wi-Fi, όπου «εκτός από τη διευκόλυνση των ναυτικών θα φέρει νέο κύμα στην ανάπτυξη εφαρμογών για καταχώρηση δεδομένων με κινητά μέσα (tablets) από διάφορα σημεία του πλοίου (engine room)».