Σύμφωνα με την έρευνα “The Security Imperative: Driving Business Growth in the App Economy” που διεξήγαγε η Coloman Parks κατόπιν εντολής της CA Technologies , οι οργανισμοί μετρούν την επιτυχία της ασφάλειας των συστημάτων ΙΤ, όχι μόνο με βάση τις παραβιάσεις και τη συμμόρφωση, αλλά συμπεριλαμβάνουν πλέον και δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης, οι οποίοι συνεισφέρουν άμεσα στην αύξηση των εσόδων.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησε ότι η ασφάλεια συστημάτων ΙΤ, και συγκεκριμένα αυτή που επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση των χρηστών (identity-centric), χρειάζεται- στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον- να κάνει κάτι παραπάνω από το να προστατεύει, απλώς, την επιχείρηση. Θα πρέπει να βοηθά στην οικοδόμηση ψηφιακών σχέσεων εμπιστοσύνης, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην αγορά των εφαρμογών (application economy), καθώς και για την ανάπτυξή τους. Περισσότεροι από 60% των ερωτηθέντων, μάλιστα, χρησιμοποιούν δείκτες μέτρησης όπως η εμπειρία του πελάτη, η ικανοποίηση και η διατήρηση των πελατών, η ανάπτυξη της επιχείρησης, καθώς και το ψηφιακό τους αποτύπωμα, προκειμένου να  μετρήσουν τον αντίκτυπο της ασφάλειας στην επιχείρησή τους. Η μελέτη εξέτασε τις τρέχουσες αντιλήψεις των ερωτηθέντων αναφορικά με την ασφάλεια σε τρεις περιοχές του identity-centric security: την εμπειρία του τελικού χρήστη, τη διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, και τις παραβιάσεις δεδομένων. Στη μελέτη συμμετείχαν 1.770 ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και Πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων και 100 CSOs (Chief Security Officers) και CISOs (Chief Information Security Officers).