Η Lois Builders Ltd. επέλεξε το Entersoft Business Suite, για την αναβάθμιση και ενοποίηση του κεντρικού πληροφοριακού της συστήματος.  Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Lois Builders Ltd., θα υποστηρίξει τη συνολική οργάνωση και κεντρική παρακολούθηση της εμπορικής και οικονομικής της διαχείρισης, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των έργων. Η δημιουργία αυτοματοποιημένων ροών εργασίας για το σύνολο των διαδικασιών της επιχείρησης, εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση στους κανόνες και τις διαχειριστικές απαιτήσεις της εταιρείας ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην αναβαθμισμένη οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση των έργων σε όλα τους τα στάδια. Η εξωστρεφής στρατηγική ανάπτυξη της Entersoft τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει την εξαγωγική της δραστηριότητα, διαθέτοντας προϊόντα, υποδομή και τεχνογνωσία σε όλες τις χώρες που εξυπηρετεί.