Συνεχίζει να αξιολογείται με άριστα η ψηφιακή πολιτική του Δήμου Ηρακλείου από Ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς.

Πρόσφατα η πολιτική ψηφιακή μετάβασης της πόλης του Ηρακλείου βαθμολογήθηκε με 19,5 – με άριστα το 20 – από το πρόγραμμα Digital Cities Challenge (www.digitallytransformyourregion.eu ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει συμβουλευτικά 15 ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν σε αυτό – από την Ελλάδα συμμετέχουν η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Καβάλα – ώστε να προχωρήσουν την ψηφιακή τους μετάβαση. Σημειώνεται ότι οι 15 πόλεις που έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα δεν αποτελούν τις πιο τεχνολογικά αναπτυγμένες, αλλά εκείνες που οι διαχειριστές του προγράμματος θεωρούν ότι επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση μέσα από τη συμβουλευτική – και όχι οικονομική για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων – βοήθεια που θα λάβουν.

«Στην αναφορά που υποβλήθηκε προς αξιολόγηση, απαντήθηκαν ερωτήσεις που αφορούν τέσσερις βασικούς τομείς: παρουσίαση της πόλης (των αναπτυξιακών προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί μαζί με την ταυτότητά της ), καταγραφή των ψηφιακών έργων, επίδραση αυτών στη ζωή της πόλης (τι αλλάξανε, τι βελτιώσανε κ.λπ.) και ανάπτυξη συνεργασιών μέσα στην πόλη για την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής» δηλώνει στο NetFAX o Kωστής Μοχιανάκης, Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου.

«Η αξιολόγησή μας με 19,5 – με άριστα το 20 – σημαίνει ότι η επιτροπή θεώρησε ότι έχουμε ξεπεράσει το θέμα της ψηφιακής μετάβασης και γι’ αυτό το λόγο μας όρισε ως fellow city του προγράμματος» συμπληρώνει. Η αναγνώριση της ψηφιακής ωριμότητας του Δήμου Ηρακλείου από το πρόγραμμα Digital Cities Challenge έρχεται να επιβραβεύσει τη «δεκαετή πορεία ψηφιακής μετάβασης, η οποία έχει επανειλημμένως βραβευτεί και αξιολογηθεί επιτυχημένα από Ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς. Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση ότι το Ηράκλειο βρίσκεται στη σωστή πορεία…» καταλήγει ο Κωστής Μοχιανάκης.