Το “Anomaly Detection for Automotive”, μια σουίτα λογισμικού που αποσκοπεί στην ανάλυση, τον έγκαιρο εντοπισμό και την εξουδετέρωση απειλών ασφαλείας στον τομέα των συνδεδεμένων αυτοκινήτων, ανέπτυξε και παρουσίασε η Symantec.

Η συγκεκριμένη κίνηση υποδηλώνει την «πίστη» της εταιρείας στον τομέα του Internet of Things (IoT), τον οποίο και αντιμετωπίζει ως καίριας σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Η κεντρική ιδέα στην οποία και βασίζεται το “Anomaly Detection for Automotive” είναι πως η Symantec θα αξιοποιεί το machine learning προκειμένου να αναλύει παθητικά το Controller Area Network ενός οχήματος.