Η SAS προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την Τράπεζα Κύπρου.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συμφωνίας, η Τράπεζα Κύπρου εγκατέστησε τη λύση της SAS, SAS Customer Analytics for Banking, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην προώθηση νέων προϊόντων, αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων πελατών της Τράπεζας. Ο Ν. Πέππας, Γενικός Διευθυντής της SAS Ελλάδος & Κύπρου, τόνισε:

“Είμαστε υπερήφανοι που η Τράπεζα Kύπρου επέλεξε τη λύση SAS Customer Analytics for Banking, που είναι ιδανική για τη συλλογή και τη διαχείριση των κατάλληλων δεδομένων, την ανάπτυξη ισχυρών μοντέλων πρόβλεψης και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, υποστηρίζοντας τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων”.