Η εταιρεία Τεχνική Άνοδος κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια υποδομών και εργασίες εγκατάστασης για τη δημιουργία κόμβου φιλοξενίας συστημάτων».

Το έργο αφορά στην κατασκευή όλων των αντίστοιχων χώρων υποδοχής, απαραίτητων για την ομαλή, ασφαλή και πλήρη λειτουργία του Data Center Colocation. Οι εν λόγω χώροι βρίσκονται σε κτίριο που στεγάζεται η ΓΓΠΣ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 159.898 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.