Η Datamed κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Επέκταση υποδομών και εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος "Φίλιππος" για την πλήρη εξάπλωσή του στα Νοσοκομεία».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 623.987 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.