Ματαιώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός με αντικείμενο τη «Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία της δικτυακής πύλης του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Ο διαγωνισμός είχα καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών την 28η Απριλίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό δεν έχουν γίνει γνωστές από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Ο προϋπολογισμός του έργουείχε οριστεί στις 66.092 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.