Σύμφωνα με την έρευνα της Gartner, κατά το δ’ τρίμηνο του 2012, οι παραγγελίες servers παγκοσμίως μειώθηκαν κατά 0,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,1%. Συνολικά για το 2012, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 1,5% και τα έσοδα μειώθηκαν 0,6%.

Γεωγραφικά, οι τρεις περιοχές με τις υψηλότερες αυξήσεις παραγγελιών ήταν η Βόρεια Αμερική (5,5%), η περιοχής Ασίας/Ειρηνικού (3,4%) και η Λατινική Αμερική (0,2%). Ο ρυθμός ανάπτυξης των περιοχών αυτών διαμορφώθηκε στο 16,3 15,5 και 6% αντίστοιχα. Όσον αφορά τους κατασκευαστές, στην πρώτη θέση για το δ’ τρίμηνο βρέθηκε η IBM, που τα έσοδα της διαμορφώθηκαν στα 5,1 δις. δολ. και το μερίδιο αγοράς της στα 34,9%.

Οι τρεις από τους κορυφαίους κατασκευαστές servers, όσον αφορά στα έσοδά τους, παρουσίασαν αύξηση των εσόδων τους κατά το δ’ τρίμηνο, με την IBM να έχει τη μεγαλύτερη αύξηση 8,9%, ενώ η Oracle παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στο 18%. Αναφορικά με τον αριθμό των παραγγελιών, η HP βρέθηκε στην πρώτη θέση με 26,5% μερίδιο αγοράς, μειωμένο κατά 5,9%.

Η Cisco ήταν η μόνη από τους 5 κορυφαίους κατασκευαστές που είχε αύξηση στις παραγγελίες, 40,9%. Στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) οι παραγγελίες άγγιξαν, κατά το δ’ τρίμηνο του 2012, τις 630.000, μειωμένες κατά 10,4%, ενώ τα έσοδά τους διαμορφώθηκαν στα 3,8 δις. δολ., μειωμένα κατά 7,4%. Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στην περιοχή αυτή ήταν οι HP – με μερίδιο αγοράς 39.4% -,Dell – 20% -, IBM – 13.2% -, Fujitsu – 6% – και Cisco – 2.2%.

Παγκόσμιες παραγγελίες servers/κατασκευαστή, δ’ τρίμηνο 2012
Εταιρεία Παραγγελίες δ’ τρίμ. 2012 Μερίδιο αγοράς δ’ τρίμ. 2012 Παραγγελίες δ’ τρίμ. 2011 Μερίδιο αγοράς δ’ τρίμ. 2011 Διαφορά
HP 663,598 26.5 704,853 28.1 -5.9
Dell 532,890 21.3 573,125 22.9 -7.0
IBM 291,328 11.6 329,232 13.1 -11.5
Fujitsu 69,853 2.8 69,918 2.8 -0.1
Cisco 63,342 2.5 44,942 1.8 40.9
Άλλοι 879,711 35.2 783,833 31.3 12.2
Σύνολο 2,500,722 100.0 2,505,904 100.0 -0.2
Πηγή: Gartner, Φεβρουάριος 2013