Κατά το α’ τρίμηνο του 2013, οι παραγγελίες servers παγκοσμίως μειώθηκαν κατά 0,7% και τα έσοδα κατά 5% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Στην πρώτη θέση των κατασκευαστών, από άποψη κερδών, βρέθηκε η IBM με σύνολο εσόδων παγκοσμίως 3 δις. δολ. και συνολικό μερίδιο αγοράς 25,5%, μειωμένο κατά 2,5%. Το α’ τρίμηνο οι system x της IBM αντιπροσώπευσαν το 29,3% των συνολικών κερδών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστές είχαν μείωση κερδών, εκτός από τη Dell που σημείωσε αύξηση 14,4%. Από άποψη παραγγελιών, στην πρώτη θέση βρέθηκε η HP, παρά την ετήσια μείωση της τάξης του 15,2%, ενώ οι Dell και Cisco ήταν οι μοναδικές στην πεντάδα με αύξηση παραγγελιών, 2,6 και 33% αντίστοιχα.

Αναφορικά με τους τύπους server, οι παραγγελίες των blade μειώθηκαν κατά 5,9% και τα κέρδη τους κατά 5%. Οι παραγγελίες των rack-optimized μειώθηκαν κατά 5,2% και τα έσοδά τους κατά 2%. Σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA), οι παραγγελίες ξεπέρασαν τις 580.000, μειωμένες κατά 6,8%, ενώ τα κέρδη για την περιοχή διαμορφώθηκαν στα 2,96 δις. δολ., μειωμένα κατά 9,6%. Επίσης, σύμφωνα με την IDC, σε ετήσια βάση η μείωση στα volume systems διαμορφώθηκε στο 3,1% σε κέρδη.

Την ίδια στιγμή η ζήτηση για μεσαίου και high-end μεγέθους συστήματα είχε μείωση 18,3% και 17.1% αντίστοιχα.  Η ζήτηση για Linux επηρεάστηκε θετικά από το high performance computing (HPC) και την ανάπτυξη υποδομών cloud, καθώς τα κέρδη από hardware βελτιώθηκαν κατά 3,4% και διαμορφώθηκαν στα 2,5 δις. δολ. Αυτή τη στιγμή οι Linux αντιπροσωπεύουν το 23,1% των συνολικών κερδών, αυξημένοι κατά 2,5 μονάδες.

Τα κέρδη από Microsoft Windows server hardware μειώθηκαν κατά 4,2% και διαμορφώθηκαν στα 5,7 δις. δολ., αντιπροσωπεύοντας το 52,2% των συνολικών κερδών, αυξημένα κατά 1,9 μονάδες. Οι Unix servers παρουσίασαν μείωση κερδών 35,9% και διαμορφώθηκαν στα 1,4 δις. δολ., αντιπροσωπεύοντας το 12,6% των κερδών.

Αυτό ήταν το έβδομο, κατά σειρά, τρίμηνο που τόσο η αγορά όσο και οι κατασκευαστές Unix παρουσίασαν μείωση. Τέλος, το System z mainframe της IBM παρουσίασε, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, ανάπτυξη, αυξάνοντας τα κέρδη κατά 7% στα 0,8 δις. δολ.

Παραγγελίες κατασκευαστών server παγκοσμίως, α’ τρίμηνο 2012
Εταιρεία Παραγγελίες α’ τρίμηνο 2013 Μερίδιο αγοράς α’ τρίμηνο 2013 Παραγγελίες α’ τρίμηνο 2012 Μερίδιο αγοράς α’ τρίμηνο 2012 Διαφορά
HP 580,563 24.9 685,015 29.2 -15.2
Dell 516,355 22.2 503,450 21.5 2.6
IBM 230,446 9.9 267,556 11.4 -13.9
Fujitsu 73,375 3.2 86,360 3.7 -15.0
Cisco 53,873 2.3 40,498 1.7 33.0
Άλλοι 874,396 37.5 763,205 32.5 14.6
Σύνολο 2,329,009 100.0 2,346,083 100.0 -0.7
Πηγή: Gartner (Μάιος 2013)