Η ψηφιακή εποχή είναι εδώ, φέρνοντας μια σειρά από συναρπαστικές νέες ισχυρές τεχνολογίες (cloud computing, ultra mobile broadband, IoT & Big Data), οι οποίες διαμορφώνουν ολόκληρους κλάδους, αλλά και τον τρόπο που ζούμε.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι σε όλον τον κόσμο αλλάζουν την τοποθέτησή τους και πλασάρονται περισσότερο ως πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας). Εκείνοι που θα καταφέρουν να το πετύχουν, θα αποκτήσουν πρόσβαση στις τεράστιες νέες αγορές, καθώς οι υπηρεσίες ΤΠΕ γίνονται βασικοί κρίκοι σε κάθε αλυσίδα επιχειρηματικότητας. Όμως, οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών θα χρειαστεί να προβούν σε ριζικές αλλαγές, καθώς ο ψηφιακός χρήστης απαιτεί σήμερα μια εμπειρία ROADS (Real-time, On- demand, All-online, DIY και Social).

Για να προσαρμοστούν θα πρέπει να αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους, να βελτιώσουν τη λειτουργία και τη διαχείριση, να χτίσουν νέα οικοσυστήματα, να προσθέσουν νέες υποδομές και να μάθουν νέες δεξιότητες. Το cloud computing θα αποτελέσει τη βασική κινητήρια δύναμη αυτού του μετασχηματισμού, με την IDC να προβλέπει ότι θα αποτελεί μία από τις μαζικές τάσεις IT για το 2016. Σε αυτό το πλαίσιο η Πληροφορική θα αλλάξει και από υπηρεσία υποστήριξης θα μετατραπεί σε βασική πλατφόρμα παραγωγής. Ανοιχτά, ευέλικτα και δυναμικά δίκτυα cloud θα δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν γρήγορα τις νέες ευκαιρίες της αγοράς (π.χ.ψηφιακές υπηρεσίες cloud).

Better Connected World
Τον Δεκέμβριο του 2015, περισσότεροι από 20 κορυφαίοι παγκόσμιοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι – συμπεριλαμβανομένων των Deutsche Telekom, Telefónica, ΜΤΝ, China Telecom και China Mobile – ξεκίνησαν τον μετασχηματισμό τους στο «σύννεφο». Το πρώτο βήμα είναι η ενσωμάτωση μεμονωμένων κέντρων δεδομένων, σε ένα ενιαίο, ευέλικτο, αποτελεσματικό, επεκτάσιμο και ανοικτού τύπου κέντρο δεδομένων cloud (Distributed Cloud Data Center (DC2)), χρησιμοποιώντας τεχνολογίες virtualization και cloud.

Οι πάροχοι μπορούν στη συνέχεια να διαθέσουν μια ανοιχτή πλατφόρμα πρότυπου διεπαφών εφαρμογών (API), η οποία θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των πόρων για εφαρμογές Β2Β, παραδοσιακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης. Οι πόροι αυτοί θα μπορούν να αναπτυχθούν δυναμικά και να επεκταθούν για να καλύψουν τη ζήτηση, για άκρως αποτελεσματική χρήση των πόρων Πληροφορικής. Με την αρχιτεκτονική Distributed Cloud Data Center (DC2), οι πάροχοι μπορούν να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες και εφαρμογές γρήγορα.

Ο χρόνος διάθεσης υπηρεσιών (TTM) για τους παραδοσιακούς παρόχους είναι συνήθως 2-3 μήνες (από την σύμβαση, εγκατάσταση εξοπλισμού και ανάπτυξη λογισμικού). Με την αρχιτεκτονική DC2, οι υπηρεσίες μπορούν να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν εκ των προτέρων. Η διάθεση μιας νέας υπηρεσίας μετατρέπεται, έτσι, σε μια απλή περίπτωση εγκατάστασης/αναβάθμισης λογισμικού και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 1-2 ημέρες. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να προβλέψουμε τον χρόνο που οι νέες υπηρεσίες μπορούν να διατεθούν με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι πάροχοι θα εντοπίζουν ευκαιρίες, θα κάνουν συνεργασίες και θα παρέχουν νέες υπηρεσίες εξ ολοκλήρου σε απευθείας σύνδεση (online).

Το Cloud Computing μπορεί, επίσης, να φέρει επανάσταση στην παραγωγικότητα της ομάδας λειτουργίας & διαχείρισης (Μ&Ο). Σήμερα, κάθε τμήμα και κάθε μονάδα χρειάζεται τη δική του ομάδα Μ&Ο, με τις αναπόφευκτες διακυμάνσεις στην ικανότητα και ποιότητα. Οι υποδομές cloud απλοποιούν τo Μ&Ο και ο αριθμός των υποδομών που ένας μόνο μηχανικός θα μπορεί να χειριστεί θα αυξηθεί από δέκα σε εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες! Το «σύννεφο» επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που οι πάροχοι λειτουργούν. Τροφοδοτεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και μας μεταφέρει σε ένα «καλύτερα συνδεδεμένο κόσμο» (Better Connected World).