Με διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, προχωρά η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) το έργο: «Αναβάθμιση Εφαρμογών TaxisNet», προϋπολογισμού 676.500 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προσφορών είναι η 12 Σεπτεμβρίου 2011.