Τη διεύρυνση του πελατολογίου του AKAMAI Business Unit της και την ενίσχυσή του με νέα στελέχη ανακοίνωσε η ATCOM.

Το εξειδικευμένο Business Unit, σε συνεργασία με την ΑΚΑΜΑΙ, προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ασφαλείας, web performance και διανομής διαδικτυακού περιεχομένου στην ελληνική αγορά. Μετρώντας λιγότερο από έναν χρόνο λειτουργίας, το Business Unit της ATCOM ακολουθεί ανοδική πορεία και ενισχύεται σημαντικά με νέα στελέχη, υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Μαυρομιχάλη, ο οποίος κατέχει περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας στις υπηρεσίες ασφαλείας, content delivery και web performance της AKAMAI.