Με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικόλαο Βούτση και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Αντώνη Συρίγο συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστος Ζαμπίρας και ο Αντιπρόεδρός της, Μιχάλης Σακκάς για την παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ για το 2106.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής και τις ανάγκες της σε πόρους, στελέχη και τεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να υλοποιήσει το στρατηγικό σχέδιο που εκπόνησε με βάση την πολυετή εμπειρία της στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.