Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Χ. Ζαμπίρας, και ο Αντιπρόεδρος, Μ. Σακκάς, παρέδωσαν χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπιο Παυλόπουλο, την Ετήσια Έκθεση της Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο της ΑΔΑΕ, το οποίο είναι κρίσιμο -λόγω και των τεχνολογικών εξελίξεων- και έχει θεσμοθετηθεί στο ελληνικό Σύνταγμα, θεώρησε δε αυτονόητη την ενίσχυση της Αρχής τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.