Εχουν πληθύνει τελευταία οι ερωτήσεις που μου κάνετε για τον καλύτερο τρόπο υλοποίησης του ITIL και για το κατά πόσο ταιριάζει το ITIL στην επιχείρησή σας. Αλλοι πάλι επισημαίνετε σημεία του ITIL που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον οργανισμό σας.

Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την αύξηση της κινητικότητας και του ενδιαφέροντός σας, πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ένα θεμελιώδες θέμα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με γρήγορα αλλά σωστά και σταθερά βήματα.

Αυτό που υλοποιούμε, εφαρμόζουμε ή βελτιώνουμε είναι το IT Service Management, όχι το ITIL. Στην πορεία μας προς το IT Service Management, το ITIL είναι ένα έξοχο εργαλείο πλοήγησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί το δρόμο και δεν αντικαθιστά τον οδηγό.

Το ITIL αποτελεί πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση, όταν έχουμε καθορίσει το πού θέλουμε να φτάσουμε και γνωρίζουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Οι οργανισμοί δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους, η επιλογή και ανάπτυξη των processes πρέπει να γίνεται με βάση τις ιδιαιτερότητές τους και οι διαδικασίες να προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Θα επιστρατεύσω λοιπόν την «οδηγία» του Aidan Lawes που θα σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμη αν την εφαρμόσετε.

Κάθε βράδυ, πριν πέσετε για ύπνο να επαναλαμβάνετε 3 φορές τα παρακάτω:
• το ITIL δεν είναι συνταγή
• το ITIL δεν υλοποιείται
• πρέπει να υιοθετήσετε κυρίως τη λογική των πρακτικών του ITIL
• πρέπει να προσαρμόσετε τις πρακτικές στο περιβάλλον του οργανισμού σας
• το ITIL δεν είναι η λύση
• το ITIL είναι μόνο μέρος της εικόνας
• το management περιλαμβάνει επιλογές και αποφάσεις
• στόχος είναι να δώσουμε στο business τις υπηρεσίες που χρειάζεται, με τον τρόπο που επιθυμεί και στην τιμή που είναι διατεθειμένο να πληρώσει.

Να επαναλαμβάνετε τα παραπάνω κάθε πρωί πριν τη δουλειά…