Η Allweb Solutions ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στο διαγωνισμό της ΚτΠ Α.Ε. για το έργο: «Αναβάθμιση, Παραμετροποίηση και Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των Κρατικών Ενισχύσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 141.450 ευρώ, με ΦΠΑ.