Στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», κατατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά από την εταιρεία TUV Hellas A.E.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 334.000 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.