Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι εξ ορισμού ένα σύστημα λειτουργίας και συναλλαγής. Με τις ρίζες του στο Material Requirements Planning (MRP), έχει υιοθετηθεί από ηγέτες της βιομηχανίας για να «αποκαλύψει» την ανεκμετάλλευτη αποδοτικότητα, να μειώσει τα κόστη και να παρέχει βοήθεια στα διευθυντικά στελέχη για τη λήψη αποφάσεων.

Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου το 92% του κλάδου της βιομηχανίας έχουν ήδη ενσωματώσει ένα σύστημα ERP στον οργανισμό τους. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μία επιτυχημένη ενσωμάτωση ERP περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από την απλή υιοθέτησή του, περιλαμβάνει την ανάγκη της συνεχούς εξέλιξης. Οι οργανισμοί προσαρμόζουν, συνήθως, το σύστημα ERP ανάλογα με τις αλλαγές που γίνονται στην επιχείρησή τους, αναφορικά με τις ανάγκες της, όπως είναι οι νέες λειτουργίες και η mobile πρόσβαση. Η επιτυχία της υιοθέτησης ενός συστήματος ERP εξαρτάται από το συνδυασμό της στρατηγικής, αρχίζοντας από τον ορισμό των απαιτήσεων και την επιλογή, μέχρι και την εφαρμογή, την ενσωμάτωση και την εκπαίδευση των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με την Aberdeen Group, ο κυριότερος λόγος (σύμφωνα με το 48% των ερωτηθέντων) που ένας οργανισμός υιοθετεί ένα σύστημα ERP είναι η ανάγκη μείωσης των δαπανών. Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, είναι σημαντικό τα κόστη να παραμένουν χαμηλά, ώστε να διατηρούνται τα περιθώρια κέρδους και τα προϊόντα να παρέχονται στους πελάτες σε ανταγωνιστική τιμή. Το 39% αναφέρει την ανάγκη διαχείρισης των αυξανόμενων προσδοκιών, που είναι ουσιαστικά επέκταση της μείωσης των δαπανών. Καθώς οι οργανισμοί αναπτύσσονται, τα business units, οι εργαζόμενοι και οι διαδικασίες αυξάνονται, κάτι που επιφέρει αυξημένα κόστη που πρέπει να «συγκρατηθούν» και να περιοριστούν.

Αυτοί οι οργανισμοί, παράλληλα, διαχειρίζονται περισσότερες παραγγελίες από κάθε άλλη φορά και πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν να αποδίδουν στα ίδια υψηλά επίπεδα όπως πριν. Το 29% αναφέρει την ανάγκη βελτίωσης του χρόνου απόκρισης προς τον πελάτη. Οι περισσότερες βιομηχανίες προσπαθούν να επεξεργάζονται και να αποστέλλουν τις παραγγελίες όσο γρηγορότερα γίνεται και να έχουν τις σημαντικότερες πληροφορίες των πελατών τους άμεσα διαθέσιμες, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, τα αιτήματα και τα παράπονά τους. Αυτό θα βοηθήσει στη συνολική ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του οργανισμού.

Τέλος, το 27% τόνισε την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης και πληροφόρησης, προκαλώντας καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων. Σήμερα, οι managers πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται οπουδήποτε και αν βρίσκονται και οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να μπορούν να πάρουν μία τεκμηριωμένη απόφαση. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αντιδρούν άμεσα και να «μετριάζουν» τις αρνητικές εξελίξεις, καθώς και να εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε ευκαιρία προκύψει.

Ο συνδυασμός, λοιπόν, όλων αυτών των παραγόντων παρακινεί τους οργανισμούς του κλάδου της βιομηχανίας να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους, όσον αφορά στο ERP, ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την επένδυσή τους. Σήμερα, για να κατορθώσει μια βιομηχανική εταιρεία να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο σύστημα και λογισμικό που υποστηρίζει ολόκληρο τον οργανισμό με ακεραιότητα. Τα συστήματα ERP είναι ο καλύτερος τρόπος να βελτιωθεί και να εξορθολογιστεί το σύστημα ενός οργανισμού.

Τα συστήματα ERP παρέχουν συνδεσιμότητα μεταξύ του σχεδιασμού του προϊόντος, της ανάπτυξής του, της προμήθειας των υλικών, των αποθεμάτων, καθώς και της διαχείρισης των καταστημάτων. Για να συγχρονιστούν όλα αυτά τα δεδομένα σε μια επιχείρηση, έχουν αναπτυχθεί τα συστήματα ERP, τα οποία ενσωματώνουν όλα τα δεδομένα του οργανισμού σε ένα ενιαίο σύστημα. Η προσφερόμενη λύση χρησιμοποιεί ποικίλες συνιστώσες λογισμικού και hardware για να επιτευχθεί η επιθυμητή ενσωμάτωση των τμημάτων της εταιρείας.

Η εικόνα του ERP στη βιομηχανία σήμερα
Η οικονομική ανάπτυξη και δραστηριότητα στον κλάδο της βιομηχανίας συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Για τον λόγο αυτό, αναζητούνται τρόποι εξορθολογισμού των διαδικασιών και των δαπανών. Ετσι, οι υπεύθυνοι των οργανισμών αυτών έχουν στραφεί στα συστήματα ERP για την ενσωμάτωση των επιχειρησιακών διαδικασιών τους.

Η λειτουργικότητα ενός συστήματος ERP ποικίλλει ανάλογα με τους στόχους της εταιρείας και τον τύπο των παραγωγικών διαδικασιών που χρησιμοποιεί και για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί πρέπει αρχικά οι οργανισμοί να κατανοήσουν το περιβάλλον της παραγωγής και να ταιριάξουν τις λειτουργίες τους σε ένα σύστημα ERP που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των λειτουργιών της.Εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, οι εταιρείες του κλάδου της βιομηχανίας πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, ώστε να παραμείνουν «επίκαιρες».

Το λογισμικό ERP για τις βιομηχανίες βοηθάει να μετατραπούν οι προκλήσεις αυτές σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με τους εξής τρόπους:
1. Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς: Οι βιομηχανίες χρειάζονται ERP για να αντιμετωπίσουν τους διαφορετικούς κανονισμούς συμμόρφωσης, που επηρεάζουν διαφορετικά τους τομείς της επιχείρησης, όπως η εκπαίδευση, το μισθολόγιο, καθώς και διεθνείς, εθνικοί και τοπικοί νόμοι. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβαδίζουν με τα κυβερνητικά πρότυπα και τους νόμους. Η αποτυχία συμμόρφωσης με αυτούς μπορεί, άλλωστε, να επιφέρει βαριά πρόστιμα και κυρώσεις. Για τον λόγο αυτό, το ERP που θα υιοθετήσει μία επιχείρηση πρέπει να ενεργεί ως κεντρικό αποθετήριο, όπου συγκεντρώνονται τα πρότυπα συμμόρφωσης και τα έγγραφα. Επειτα το ERP θα ενσωματώσει τις διαδικασίες της επιχείρησης με τα υποστηρικτικά έγγραφα.

2. Διαχείριση αποθεμάτων: Οι βιομηχανίες πρέπει να αναζητήσουν την ισορροπία ανάμεσα στα πολύ μικρά και στα πολύ μεγάλα αποθέματα. Με τη σωστή ποσότητα, θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών τους και να αποφύγουν τις σπατάλες. Η διαχείριση των αποθεμάτων σχετίζεται επίσης και με το χρόνο που χρειάζεται για την προμήθεια πρώτων υλών. Χωρίς τη σωστή ποσότητα αποθεμάτων, η εταιρεία μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές ζημίες.Το ERP επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό των παραγωγικών λειτουργιών, παρέχοντας ακριβείς μετρήσεις και απογραφές. Οποιεσδήποτε ελλείψεις στα αποθέματα γίνονται αντιληπτές μέσω του συστήματος που αμέσως ενημερώνει τον υπεύθυνο, για παράδειγμα, όταν γίνεται μια πώληση.

3. Materials Requirement Planning (MRP): Ο σωστός προγραμματισμός της παραγωγής μεγιστοποιεί τη χρήση της ικανότητας παραγωγής, υλικών πόρων και εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας την πρόβλεψη πωλήσεων και το ιστορικό της παραγωγής. Με ένα καλά εφαρμοσμένο σύστημα, οι ταμειακές ροές θα μειωθούν οδηγώντας σε αύξηση των κερδών. Αυτό συμβαίνει γιατί το λογισμικό ERP υπολογίζει το καταλληλότερο πρόγραμμα παραγωγής σύμφωνα με την απογραφή, τους λογαριασμούς των υλικών, την πρόβλεψη των πωλήσεων, τις ανοικτές εντολές και τα προγράμματα κύριας παραγωγής. Επίσης, μειώνονται και οι σπατάλες, καθώς οι σχετικές πληροφορίες για την ποσότητα των αποθεμάτων που πρόκειται να αγοραστούν και να επεξεργαστούν παρέχεται με ακρίβεια από το λογισμικό.

4. Εντοπισμός υλικών: Οι κατασκευαστές πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν τις πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν με ακρίβεια. Οι εταιρείες που δεν διαθέτουν επιχειρησιακό λογισμικό, πρέπει να εισάγουν τα δεδομένα τους χειροκίνητα στα υπολογιστικά τους φύλλα. Αυτό δεν είναι μόνο χρονοβόρο, αλλά επιφυλάσσει τον κίνδυνο εισαγωγής ανακριβών/λανθασμένων στοιχείων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι ο εντοπισμός των πρώτων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε τελικά προϊόντα που έπειτα έχουν αποσταλεί σε πελάτες. Ενα ενσωματωμένο λογισμικό ERP παρέχει αυτές τις δυνατότητες εντοπισμού. Οι κατασκευαστές πρέπει, τέλος, να είναι σε θέση να ανακαλέσουν ένα προϊόν, αν αυτό χρειαστεί, και χωρίς το σωστό λογισμικό μια τέτοια διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη, οδηγώντας σε οικονομικές δυσκολίες και οικονομικές ζημίες.

5. Επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών: Οι κατασκευαστές πρέπει να είναι σε θέση να εξορθολογίσουν γρήγορα και αβίαστα τις συνεχώς εναλλασσόμενες λειτουργίες που προκύπτουν από καθυστερημένες αντιδράσεις των πωλητών και τις εναλλασσόμενες ανάγκες των πελατών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να στοχεύουν σε ξεκάθαρες πρακτικές παραγωγής. Ενα λογισμικό ERP μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την εκτέλεση ξεκάθαρων επιχειρησιακών πρακτικών.

Συμπερασματικά, λοιπόν, οι κατασκευαστές πρέπει να εξορθολογίσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες, ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά. Και για να αποφύγουν τον κίνδυνο αυτό πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά ποιος προμηθευτής και ποια λύση ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής τους.

Οι στόχοι ενός προγράμματος ERP στη βιομηχανία
Ο βασικός στόχος του ERP μιας μεγάλης ή μικρής βιομηχανικής εταιρείας είναι ο εντοπισμός των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την αγορά των αποθεμάτων μέχρι την επεξεργασία και την τελική αποστολή στον πελάτη. Η συνολική διαδικασία μπορεί να βελτιώσει τον διαμοιρασμό των πληροφοριών και τη συνεργασία μέσα στα λειτουργικά και εταιρικά όρια.


Αποδοτικότητα
Μια βιομηχανική εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το ERP για να διεκπεραιώσει τις εσωτερικές διαδικασίες πιο αποδοτικά. Η ροή πληροφοριών των συστημάτων αυτών σε πραγματικό χρόνο απλοποιεί τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυσή τους και τις αναφορές και όλα αυτά μαζί βελτιώνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ERP εξορθολογίζει την αναπλήρωση των αποθεμάτων και τις λειτουργίες προγραμματισμού της παραγωγής, μειώνοντας την ανάγκη διατήρησης πολλαπλών βάσεων δεδομένων και ξεχωριστών συστημάτων αναφοράς.

Ο εξορθολογισμός ποικίλων βιομηχανικών λειτουργιών μειώνει, επίσης, την πιθανότητα καθυστερήσεων στην παραγωγή, αφού το management μπορεί να κάνει προσαρμογές σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποια συμφόρηση στη μονάδα παραγωγής του προμηθευτή, το management θα το μάθει σχεδόν αμέσως και θα ξεκινήσει τη δημιουργία εναλλακτικών σχεδίων, όπως είναι η παραγγελία από εναλλακτικό προμηθευτή, η επαναπρογραμματισμός της παραγωγής και των εργασιών συναρμολόγησης και η ενημέρωση του πελάτη για πιθανές καθυστερήσεις.

Μείωση δαπανών
Η μείωση των δαπανών είναι ο βασικός λόγος που μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση επενδύει χρόνο και χρήμα στην εφαρμογή ενός συστήματος ERP. Οι αποδοτικές διαδικασίες είναι το πρώτο βήμα στη μείωση της σπατάλης και την αύξηση της παραγωγικότητας, που συνήθως οδηγεί σε μειωμένες δαπάνες στην παραγωγή. Επίσης, τα συστήματα ERP βελτιώνουν την πρόβλεψη πωλήσεων, που οδηγεί σε βελτιωμένη διαχείριση των αποθεμάτων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, αν ο προμηθευτής κάποιων εξαρτημάτων γνωρίζει πότε κάθε ένας από τους πελάτες του θα χρειαστεί νέες προμήθειες, μπορεί να προγραμματίσει τις βάρδιες παραγωγής, ώστε να παράγει την ακριβή ποσότητα που χρειάζεται.

Ποιότητα
Η βελτίωση της ποιότητας είναι σημαντικός στόχος του ERP. Το λογισμικό επιτρέπει συνήθως στο management να συγκρίνει την ποιοτική απόδοση με άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου και με τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας. Το ERP διευκολύνει τον εντοπισμό και τη διόρθωση ελαττωμάτων, στα τελικά προϊόντα, και προβλημάτων στη διαδικασία κατασκευής. Οι βελτιώσεις στην ποιότητα συνήθως οδηγούν σε αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη, η οποία αυξάνει τις πιθανότητες διατήρησης του πελάτη και την εταιρική κερδοφορία.

Κερδοφορία
Οι αποδοτικές διαδικασίες, η μείωση των δαπανών και η βελτίωση της ποιότητας συνήθως οδηγούν σε μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Η ποιότητα προσθέτει αξία στο προϊόν, που με τη σειρά του οδηγεί σε ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και οι χρηματοοικονομικές αναφορές επιτρέπουν στο management να αναμένει αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των πελατών και να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές για να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους.

Αποκέντρωση
Τα συστήματα ERP μπορούν να «αποσυμφορήσουν» τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς οι managers, σε όλα τα επίπεδα, έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως στην κατάσταση της παραγωγής και στις οικονομικές αναφορές. Οι managers μεσαίου μεγέθους, αλλά ακόμη και ο manager ενός καταστήματος, μπορούν να πάρουν λειτουργικές αποφάσεις, όπως η παραγγελία επιπλέον αποθεμάτων ή η αλλαγή του προγράμματος παραγωγής.

Εν κατακλείδι
Συμπερασματικά, μια επιτυχημένη εφαρμογή ERP μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει τους βιομηχανικούς οργανισμούς, που σήμερα «πιέζονται» από τα αυξημένα κόστη, τα μικρότερα χρονικά περιθώρια λήψης αποφάσεων, τις προσδοκίες ανάπτυξης και τους απαιτητικούς πελάτες τους. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ των βιομηχανικών λειτουργιών και άλλων τμημάτων του οργανισμού παράγει για τους πελάτες πιο ελκυστικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η απλή εφαρμογή του ERP αποτελεί την απάντηση σε όλα.

Ο οργανισμός πρέπει να μπορέσει να προσαρμόσει το ERP, ανάλογα με τις αλλαγές και να δεσμευθεί για την επιτυχία του. Φυσικά, πριν ένας οργανισμός δεσμευτεί με ένα σύστημα ERP θα πρέπει πρώτα να το αξιολογήσει, ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με το οφέλη που αναμένει από τη στρατηγική αυτή. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής θα βοηθήσει να καθορίσει ο οργανισμός ποιο σύστημα «ταιριάζει» με τις λειτουργίες, ενώ θα διευκολύνει και την εφαρμογή του.

Τα οφέλη του ERP στη βιομηχανία
• Ενσωματώνει όλες τις πτυχές των επιχειρηματικών διαδικασιών: κατασκευή, σχεδιασμός, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, οικονομικά και προγραμματισμός. Παρέχει, επίσης, πιο αποδοτική ροή εργασίας και βελτιώνει την παραγωγικότητα.
• Η εφαρμογή του βοηθάει τους οργανισμούς να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και ταχύτερη παράδοση.
• Παρέχει, ταυτόχρονα, σε όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία τα ίδια δεδομένα πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.
• Οι διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής εξελίσσονται γρηγορότερα, με ακρίβεια και αποδοτικότητα.
• Παρέχει τις σωστές πληροφορίες στους κατάλληλους ανθρώπους τη σωστή στιγμή οπουδήποτε στον κόσμο, επιτρέποντας τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη γρήγορη και έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων, πελατών και προμηθευτών.
• Εκμηδενίζει, σχεδόν ολοκληρωτικά, τη «διπλή» εργασία και την επαναλαμβανόμενη εισαγωγή δεδομένων και αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες. Παρέχει, επίσης, εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες.
• Το σύστημα τυποποιεί τη διαδικασία κατασκευής και βελτιώνει, συνολικά, την ποιότητα.
• Το web-based ERP λογισμικό παρέχει ευελιξία και ευκολία στην εφαρμογή και τη λειτουργία.
• Λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερη εισαγωγή δεδομένων – από την αναζήτηση πληροφοριών μέχρι και την εντολή εργασίας, οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιμη σε όλους του εμπλεκόμενους.

Συνήθως, τα οφέλη του ERP στη βιομηχανία επεξηγούνται μέσω παραδειγμάτων, ώστε οι εμπλεκόμενοι να κατανοήσουν τις διαδικασίες και τα οφέλη που τους προσφέρονται.