Η Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ενισχύει την εξωστρέφεια της μέσω της παρουσίας της στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας νέα έργα στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση πλαίσιο με το Υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας, για έργο παροχής τεχνικής υποστήριξης. Στη Βοσνία συμμετέχει ως εταίρος στο έργο της Παροχής Τεχνικής Βοήθειας στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Τουρκία συμμετέχει στο έργο της παροχής Τεχνικής Βοήθειας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στην Κροατία η Euroconsultants Croatia Ltd συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου  για λογαριασμό της Κεντρικής Αρχής Χρηματοδότησης της Κροατίας και στη Σερβία η Ευρωσύμβουλοι ανέλαβε το έργο της «Εκ των προτέρων αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας και των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης». Τέλος, ανέλαβε έργο για λογαριασμό του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας και του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ.