Η επιχειρησιακή μονάδα Προϊόντων Ασφάλειας, μέρος του Τμήματος Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens, γνωστοποιεί ότι προχωρά στην υλοποίηση νέας οργανωτικής δομής και επιχειρηματικής στρατηγικής.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξής της στις αγορές των λύσεων ελέγχου πρόσβασης και εντοπισμού εισβολής, αλλά και στη διατήρηση της ισχυρής της θέσης στην αγορά των συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV).

Έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων του το Νοέμβριο του 2009 και μετά από λεπτομερή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και των τάσεων της παγκόσμιας αγοράς, ο Peter Hawksworth, επικεφαλής της μονάδας Προϊόντων Ασφάλειας, προχώρησε στην ανακοίνωση της νέας δομής και στρατηγικής, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2010. Η νέα έδρα της επιχειρησιακής μονάδας Προϊόντων Ασφάλειας της Siemens θα βρίσκεται στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία.

Οι κύριοι άξονες των δραστηριοτήτων της μονάδας θα είναι η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης στους τομείς των λύσεων ελέγχου πρόσβασης και εντοπισμού εισβολής, οι οποίοι διακρίνονται από συνεχείς αλλαγές, αλλά και η διατήρηση του υψηλού ρυθμού διείσδυσης στην αγορά των συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος.