Η ΙΒΜ προχώρησε στην εξαγορά μιας ακόμα εξειδικευμένης εταιρείας business intelligence και analytics, της καναδικής Varicent.

Η Varicent κατασκευάζει λογισμικό Sales Performance Management και διαχείρισης bonus πωλητών. Η εξαγορά αναμένεται να κλείσει το δεύτερο τρίμηνο και οι εργαζόμενοι της Varicent θα ενσωματωθούν στο τμήμα IBM Software. Tο τίμημα της εξαγοράς δεν ανακοινώθηκε.

Το λογισμικό της Varicent αυτοματοποιεί τα αναλυτικά δεδομένα πωλήσεων και το reporting, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση πωλήσεων κάθε πωλητή και πώς μπορεί αυτή να βελτιωθεί. Προσφέρει επίσης διαχείριση των περιοχών πωλήσεων, bonus πωλητών και quotas.