Νέα προθεσμία, έως τις 23 Φεβρουαρίου, δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στον 2ο κύκλο της τεχνολογικής θερμοκοιτίδας Invent ICT.

To πρόγραμμα επώασης καινοτόμων επιχειρήσεων Invent ICT υλοποιείται από τη Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τους Industry Disruptors Game Changers (IDGC) με τη στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας. Απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και αποφοίτους του ΕΜΠ ή αντίστοιχα μέλη των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολυτεχνείο Θράκης). Με το νέο κύκλο, η δράση μπαίνει στο 2ο χρόνο λειτουργίας.