Ο χώρος του πολιτισμού εισάγει πολυεπίπεδους περιορισμούς και προκλήσεις στις οποίες η Πληροφορική καλείται κάθε φορά να δώσει λύση. Το ΙΜΕ είναι ένας φορέας που μπορεί να επιδείξει καινοτόμες προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο.

Το ΙΜΕ είναι ένας οργανισμός ο οποίος μέσω της Πληροφορικής (τρισδιάστατα γραφικά, εικονική πραγματικότητα, απτικά συστήματα, ρομποτικές πλατφόρμες) εισάγει νέα πρότυπα καθώς και νέες πρακτικές για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ομάδα Τρισδιάστατων Γραφικών και Εικονικής Πραγματικότητας του ΙΜΕ δεν έχει αναπτύξει μόνο καινοτόμες υποδομές Πληροφορικής (κατανεμημένη αρχιτεκτονική και μηχανή αναπαραγωγής τρισδιάστατων γραφικών σε πραγματικό χρόνο, λογισμικό διαχείρισης πολυκαναλικής στερεοσκοπικής προβολής, ψηφιακό περιεχόμενο κ.λπ.), αλλά πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διαδικασία παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.

Η τεχνολογική καινοτομία στον κλάδο του πολιτισμού
Σε καμία περίπτωση δε θεωρώ ότι ο χώρος όπου κάποιος κάνει χρήση της Πληροφορικής προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο καινοτομεί τεχνολογικά. Τα προβλήματα ή, καλύτερα, οι προκλήσεις που εισάγει ο χώρος εφαρμογής της όποιας τεχνολογίας ωθούν τελικά σε καινούριες ιδέες.

Ο χώρος του πολιτισμού εισάγει πολυεπίπεδους περιορισμούς όπως, για παράδειγμα, ακρίβεια στην αποτύπωση της πληροφορίας, όπου αυτή υπάρχει, ενώ άλλες φορές οφείλει να επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες, όταν οι ιστορικές έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.

Αυτοί οι διαφορετικοί κάθε φορά περιορισμοί αποτελούν προκλήσεις στις οποίες η Πληροφορική καλείται κάθε φορά να δώσει λύση. Θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΜΕ είναι ένας φορέας που τεχνολογικά μπορεί να επιδείξει καινοτόμες προσπάθειες όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνώς.

Στο ρυθμό των εξελίξεων
Οι εξελίξεις στο χώρο νέων μορφών διάδρασης (more natural – more intuitive – more easy to use – more fun) και στο χώρο της παραγόμενης από υπολογιστή εικόνας (Computer Generated) σίγουρα επηρεάζουν όλους όσοι δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στο χώρο του Interactive Digital Media. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο χώρος αυτός αλλάζει με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς λόγω των βιομηχανιών που τον στηρίζουν (Game Industry, καθώς και η βιομηχανία του κινηματογράφου), είναι πολύ δύσκολο εξαιτίας του κόστους να παρακολουθήσει κάποιος τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται κάθε φορά στη νέα κατάσταση.

Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι το ΙΜΕ πραγματικά κάνει πολύ σοβαρή προσπάθεια και καταφέρνει σχεδόν πάντα να προσαρμόζεται στις εξελίξεις, αλλά δυστυχώς όχι να προετοιμαστεί γι’ αυτές. Αυτό συμβαίνει διότι στην Ελλάδα δεν υφίστανται στρατηγικές συνεργίες μεταξύ καινοτόμων οργανισμών, όπως είναι το ΙΜΕ, και βιομηχανιών που παράγουν τεχνολογίες και συστήματα αυτού του είδους (οπτικά συστήματα ιχνηλάτησης – συστήματα ανάδρασης δύναμης – κάρτες γραφικών – επεξεργαστές κ.λπ.), κάτι που σε άλλες χώρες σε Αμερική και Ευρώπη είναι κοινή πρακτική.

Κάτω από τις πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το ΙΜΕ συνεχίζει να εξελίσσεται ερευνώντας τη χρήση απτικών συστημάτων (haptic systems) ως μέσου διάδρασης σε εικονικά περιβάλλοντα, τη χρήση μαγνητικών συστημάτων καταγραφής κίνησης (Inertia Based – Motion Capture Suits) και την ενσωμάτωσή τους σε παραστάσεις που συνδυάζουν Computer Generated Theatrical Scenery και πραγματικούς ηθοποιούς, όπως η επετειακή παράσταση «Μίλητος, Πριήνη: Στα χνάρια του Ελληνισμού» για τα 12 χρόνια του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»,  στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» το 2010.

Σε επίπεδο λογισμικού, το ΙΜΕ αναπτύσσει νέους αλγόριθμους που εκμεταλλεύονται τις αρχιτεκτονικές επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων (Multi-Core CPUs), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατανεμημένη επεξεργασία των εργασιών rendering – physics simulation – artificial intelligence σε διαφορετικούς πυρήνες, ενώ παράλληλα κάνει χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέας γενιάς κάρτες γραφικών (δυνατότητα tesselation κ.λπ.).

Η καινοτομία δεν είναι επιλογή, αλλά αποτέλεσμα
Δε θεωρώ ότι η καινοτομία είναι επιλογή, πιστεύω ότι είναι πιθανό αποτέλεσμα μιας προσπάθειας. Βασικές προϋποθέσεις θεωρώ ότι είναι η δημιουργική σκέψη, η συστηματική έρευνα και η ουσιαστική προσπάθεια υλοποίησης. Τα άτομα τα οποία συνθέτουν το τμήμα Τρισδιάστατων Γραφικών και Εικονικής Πραγματικότητας του ΙΜΕ κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια το έργο που παράγεται να έχει προστιθέμενη αξία.